Serduszko GieKSy

Serduszko GieKSy

to zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek od 3. do 6. roku życia, rozwijające: koordynację, postrzeganie, czucie, umiejętność pracy w grupie, nawyki prawidłowej postawy.

W trakcie zajęć kadra trenerska dba o wszechstronny rozwój dzieci poprzez ćwiczenia sportowe, przekazywanie podstawowej wiedzy teoretycznej o sporcie i promowanie zdrowego stylu życia.

Pod szyldem Serduszka GieKSy występują także drużyny z najmłodszych roczników piłkarzy i piłkarek trenujących w Akademii "Młoda GieKSa". Dzięki regularnym treningom oraz udziałowi w rozgrywkach ligowych młodzi zawodnicy i zawodniczki nabierają doświadczenia oraz piłkarskich umiejętności.

Misja projektu

Kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi wobec kultury fizycznej, w tym sportu, oraz budowanie środowiska klubu sportowego GKS Katowice poprzez organizację zajęć z aktywności fizycznej dla dzieci z katowickich przedszkoli.

Program zajęć

W każdym przedszkolu zajęcia odbywać się będą w grupach wiekowych.

Program zajęć

Zajęcia będą realizowane po głównym programie nauczania w przedszkolach w godzinach 13:30 - 16:00.
Docelowo zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu dla każdej prowadzonej grupy.

Korzyści dla dziecka

Korzyści dla dziecka

Zapewnienie prawidłowego, harmonijnego rozwoju fizycznego,
- Wszechstronne rozwijanie osobowości,
- Nabywanie kompetencji społecznych,
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką,
- Dzielenie się radością i wspólną nauką,
- Rozwijanie ekspresji twórczej,
- Nabywanie zdolności liderowania w grupie.

Cele projektu

Budowanie oraz kreowanie środowiska kibiców i marki GieKSy

Reklamowanie i promocja Klubu

Przekazywanie pozytywnych informacji

Budowanie struktury klubu grup młodzieżowychych

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej

Pozyskiwanie zawodników do młodzieżowych sekcji Fundacji

Uczestnicy

Przedszkole nr 6

Przedszkole nr 13

Przedszkole nr 20

Przedszkole nr 22

Przedszkole nr 27

Przedszkole nr 39

Przedszkole nr 45

Przedszkole nr 67

Przedszkole nr 70

Przedszkole nr 72

Przedszkole nr 81

Przedszkole nr 82

Przedszkole nr 85

Przedszkole nr 90

Przedszkole nr 93

Przedszkole nr 97

Fundacja Sportowe Katowice

Wielosekcyjna Akademia Młoda GieKSa

Prowadzona przez Fundację Sportowe Katowice "Wielosekcyjna Akademia Młoda GieKSa" została założona z myślą o dzieciach, które pragną trenować i rozwijać swoje pasje w GieKSie. Akademia prowadzi szkolenie w cztererech dyscyplinach sportowych dla zawodników i zawodniczek od 3. do 18. roku życia. Pod opieką Akademii znajduje się ponad 600 zawodników oraz zawodniczek.

Cele fundacji

Wszechstronne propagowanie szeroko pojętej idei sportu wśród młodych ludzi

Aktywizowanie dzieci i młodzieży do zdrowego, sportowego stylu życia

Promowanie aktywnego trybu życia i dobrych nawyków

Wspieranie działań na rzecz integracji oraz nawiązywania kontaktów

Przekazywanie najmłodszym wartości dotyczących zdrowia oraz jego ochrony